CÔNG TY TNHH SX TM XNK GIANG LONG

" Uy Tín, Chất Lượng, Bền Vững - Prestige, Quality, Sustainable"

Số 254, Hẻm Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

SẢN PHẨM

mỡ cá Av5

Lipid : 95% Độ ẩm <0.5% Giá trị axit 5

mỡ cá Av3

Lipid : 95% Độ ẩm <0.5% Giá trị axit 3

dầu cá biển loại 2

dầu cá biển L2

dầu cá biển L1

dầu cá biển L1