CTY TNHH SX TM XNK BASA MEKONG

" Niềm tin, trách nhiệm luôn đồng hành cùng khách hàng"

Tỉnh lộ 943, Phường Mỹ Hòa , TP. Long Xuyên – Tỉnh An Giang

Image
Cám Lau Ướt.

Cám Lau Ướt

  • Đạm: 12%.
  • Béo: 12%.
  • Ẩm: 10%.
  • Tro Tổng: 9%.
  • Xơ thô: 7%.
  • Tro không tan: 2%.
Liên hệ đặt hàng