CTY TNHH SX TM XNK BASA MEKONG

" Niềm tin, trách nhiệm luôn đồng hành cùng khách hàng"

Tỉnh lộ 943, Phường Mỹ Hòa , TP. Long Xuyên – Tỉnh An Giang

SẢN PHẨM

Gạo Tấm 2&3

Gạo Tấm 2&3.

Cám Lau Ướt.

  • Đạm: 12%.
  • Béo: 12%.
  • Ẩm: 10%.
  • Tro Tổng: 9%.
  • Xơ thô: 7%.

 

Cám Lau Khô

  • Đạm: 13.5%
  • Béo: 16.2%.
  • Xơ thô: 5.6%.
  • Tro tổng: 7.6%.
  • Ẩm độ: 10.3%.