CTY TNHH SX TM XNK BASA MEKONG

" Niềm tin, trách nhiệm luôn đồng hành cùng khách hàng"

Tỉnh lộ 943, Phường Mỹ Hòa , TP. Long Xuyên – Tỉnh An Giang

SẢN PHẨM

Bột Cá Tra 60%P.

- Đạm: 60% min.

- Ẩm: 10% max.

- Béo: 12% max.

- Tro: 24% max.

Bột Cá Tra 58%P

- Đạm : 58%  min

- Ẩm  : 10% max

- Béo : 12% max

- Tro : 24% max

Bột Cá Tra 62%P

- Đạm: 62% min.

- Ẩm: 10% max.

- Béo: 12% max.

- Tro: 24% max.

Bột Cá Biển 55%P.

- Đạm: 55% min.

- Ẩm: 10% max.

- Béo: 12% max.

- Tro: 27% max.