CÔNG TY TNHH SX TM XNK BASA MEKONG

" Uy Tín, Chất Lượng, Bền Vững - Prestige, Quality, Sustainable"

Tây Khánh 2, Phường Mỹ Hoà, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

SẢN PHẨM

bột cá tra 58%

Protein: 58% Chất béo: Tối đa 12% Độ ẩm: Tối đa 10% TVBN: tối đa 100 ASH: tối đa 21 - 24% Không nhiễm Melamine

Bột cá tra 60%

Protein: 60% Chất béo: Tối đa 12% Độ ẩm: Tối đa 10% TVBN: tối đa 100 ASH: tối đa 21 - 24% Không nhiễm Melamine

bột cá tra 62%

Protein: 62% Chất béo: Tối đa 12% Độ ẩm: Tối đa 10% TVBN: tối đa 100 ASH: tối đa 21 - 24% Không nhiễm Melamine