CÔNG TY TNHH SX TM XNK BASA MEKONG

" Uy Tín, Chất Lượng, Bền Vững - Prestige, Quality, Sustainable"

Tây Khánh 2, Phường Mỹ Hoà, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ :

Tây Khánh 2, Phường Mỹ Hoà, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Điện thoại :

Tel: 02963 958 167

Email :

basa.mekongagg@gmail.com

CÔNG TY TNHH SX TM XNK BASA MEKONG

*
*
*
*