CTY TNHH SX TM XNK BASA MEKONG

" Niềm tin, trách nhiệm luôn đồng hành cùng khách hàng"

Tỉnh lộ 943, Phường Mỹ Hòa , TP. Long Xuyên – Tỉnh An Giang

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ :

Tỉnh lộ 943, Phường Mỹ Hòa , TP. Long Xuyên – Tỉnh An Giang

Điện thoại :

0975 777 888

Email :

basa.mekongagg@gmail.com

Facebook :

https://www.facebook.com/BasaMekongagg/?modal=admin_todo_tour

Người đại diện - Chức vụ:

Giám đốc: Nguyễn Hồng Quân

CTY TNHH SX TM XNK BASA MEKONG

*
*
*
*