CTY TNHH SX TM XNK BASA MEKONG

" Niềm tin, trách nhiệm luôn đồng hành cùng khách hàng"

Tỉnh lộ 943, Phường Mỹ Hòa , TP. Long Xuyên – Tỉnh An Giang

HỎI - ĐÁP

Tôi có thể ủy quyền cho người khác thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền gửi tiết kiệm như nhận gốc và lãi, tái tục, tất toán sổ…? Thủ tục ủy quyền như thế nào?

Thứ 4 - 23:33 25/10/2017

Khách hàng có thể uỷ quyền cho người khác đến rút gốc/lãi từ sổ tiết kiệm, cầm cố sổ tiết kiệm hoặc toàn quyền sử dụng số tiền trên sổ tiết kiệm. Khi giao dịch, Người được uỷ quyền xuất trình các giấy tờ sau: Sổ tiết kiệm được ủy quyền. Giấy uỷ quyền Giấy CMND hoặc Giấy tờ tương đương còn thời hạn hiệu lực của người được uỷ quyền. Khách hàng có thể xác lập giấy ủy quyền có xác nhận của QTD Phú Hòa hoặc chính quyền địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền khác. Chữ ký của Khách hàng trên Giấy ủy quyền phải giống chữ ký mẫu đăng ký tại QTD Phú Hòa.

Sổ tiết kiệm của Khách hàng đáo hạn rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày Lễ, Khách hàng có thể đến lĩnh vào ngày nào? Lãi suất được tính như thế nào?

Thứ 4 - 23:33 25/10/2017

Đối với sổ tiết kiệm có ngày đáo hạn vào ngày nghỉ hoặc ngày Lễ, Khách hàng có thể đến lĩnh tiền vào ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ, ngày Lễ đó. Số tiền trả lãi Khách hàng được hưởng trong trường hợp này bằng số tiền lãi Khách hàng nhận được khi đến hạn cộng thêm số tiền lãi không kỳ hạn của các ngày duy trì sau ngày đến hạn trên số tiền gốc theo lãi suất đã cam kết. Nếu Khách hàng không đến tất toán Thẻ tiết kiệm vào đúng ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ, ngày Lễ, QTD Phú Hòa sẽ thực hiện tái ký gửi sổ  tiết kiệm của Khách hàng theo quy định hiện hành của QTD Phú Hòa.

Sổ tiết kiệm đã đến hạn nhưng Khách hàng không đến tất toán mà vẫn duy trì như vậy thì mức lãi suất của Khách hàng được hưởng là bao nhiêu?

Thứ 4 - 23:33 25/10/2017

Đối với sổ tiết kiệm gửi vào sản phẩm tiết kiệm thông thường, khi sổ tiết kiệm đến hạn mà Khách hàng không đến tất toán, nếu Khách hàng không có yêu cầu gì khác, QTD Phú Hòa sẽ tự động thực hiện tái ký gửi gốc (và lãi) cho Khách hàng một kỳ hạn bằng kỳ hạn đã gửi và lãi suất được tính theo mức lãi suất tại thời điểm tái tục. Đối với sổ tiết kiệm gửi vào các sản phẩm khác:QTD Phú Hòa sẽ thực hiện theo Thể lệ sản phẩm trong từng thời kỳ.

Khi tất toán trước hạn sổ tiết kiệm đã gửi thì được tính lãi suất bao nhiêu?

Thứ 4 - 23:32 25/10/2017

Mức lãi suất khi tất toán trước hạn tính cho Khách hàng được thực hiện theo từng sản phẩm, thường là lãi suất không kỳ hạn (trừ trường hợp khách hàng sử dụng sản phẩm tiết kiệm rút gốc linh hoạt)

Số tiền gửi tiết kiệm tối thiểu là bao nhiêu?

Thứ 4 - 23:32 25/10/2017

Theo quy định về tiền gửi tiết kiệm hiện hành của QTD Phú Hòa, mức gửi tối thiểu cho mỗi sổ tiết kiệm là: (Tối thiểu 1.000.000 VND) Mức gửi tối thiểu trên không cố định mà thay đổi tùy theo quy định của từng sản phẩm.

QTD Phú Hòa có tham gia bảo hiểm tiền gửi không? Mức bảo hiểm là bao nhiêu?

Thứ 4 - 23:31 25/10/2017

Theo quy định chung của Nhà nước, để đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng, QTD Phú Hòa tham gia bảo hiểm tiền gửi là đồng Việt Nam cho các cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân và công ty.   Khi có rủi ro xảy ra, Khách hàng được chi trả tiền bồi thường theo Quy định của Bảo hiểm tiền gửi trong từng thời kỳ.