CTY TNHH SX TM XNK BASA MEKONG

" Niềm tin, trách nhiệm luôn đồng hành cùng khách hàng"

Tỉnh lộ 943, Phường Mỹ Hòa , TP. Long Xuyên – Tỉnh An Giang

CHO VAY BỔ SUNG VỐN KINH DOANH

CHO VAY BỔ SUNG VỐN KINH DOANH

Vay trung hạn – bổ sung vốn lưu động ngắn hạn là hình thức tài trợ nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Quý Khách hàng bằng nguồn vốn vay trung hạn, giúp Quý Khách yên tâm sản xuất kinh doanh với nguồn vốn ổn định.

Ưu điểm:
Bổ sung nguồn vốn lưu động trong ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh bằng nguồn vốn vay trung hạn.
 
Tiện ích:
 • Trả góp dần nợ gốc - giảm bớt gánh nặng về tài chính.
 • Dễ dàng theo dõi các khoản phải trả Ngân hàng trong tháng.
 • Chỉ làm thủ tục vay vốn một lần trong suốt thời gian vay.

Đối tượng: Quý Khách hàng là Công ty TNHH, Công ty Cổ phần hoặc Hợp tác xã trên địa bàn. 

 
 
Điều kiện:
 • Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.
 • Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.
 • Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Quỹ tín dụng Hoàng Mai.
Đặc điểm:
 • Loại tiền vay: VND.
 • Thời gian vay: Trên 12 tháng đến tối đa 36 tháng.
 • Phương thức vay: vay món từng lần.
 • Phương thức trả nợ: 
  - Trả nợ gốc: định kỳ hàng tháng hoặc hàng hai tháng hoặc hàng quý.
  - Trả nợ lãi: hàng tháng.