CTY TNHH SX TM XNK BASA MEKONG

" Uy Tín, Chất Lượng, Bền Vững"

Khóm tây khánh 2, P. Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, T. An Giang

SẢN PHẨM

Bột cá BASA

Đạm 30% - bột 0%

Bột cá BASA1

Đạm 30% - bột 0%

Bột cá BASA2

Đạm 30% - bột 0%

Bột cá BASA4

Đạm 30% - bột 0%