CÔNG TY TNHH SX TM XNK BASA MEKONG -MEKONGFISHMEAL Co., Ltd

" Uy Tín, Chất Lượng, Bền Vững - Prestige, Quality, Sustainable"

Tỉnh lộ 943 ,Tây khánh 2,P. Mỹ Hòa ,TP. Long Xuyên , AG ĐT:0763 958 167 - Road 943,Tay Khanh 2, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province, Vietnam Tel: 0763 958 167

SẢN PHẨM

bột cá tra 58%

Protein: 58% Chất béo: Tối đa 12% Độ ẩm: Tối đa 10% TVBN: tối đa 100 ASH: tối đa 21 - 24% Không nhiễm Melamine

Bột cá tra 60%

Protein: 60% Chất béo: Tối đa 12% Độ ẩm: Tối đa 10% TVBN: tối đa 100 ASH: tối đa 21 - 24% Không nhiễm Melamine

bột cá tra 62%

Protein: 62% Chất béo: Tối đa 12% Độ ẩm: Tối đa 10% TVBN: tối đa 100 ASH: tối đa 21 - 24% Không nhiễm Melamine