CÔNG TY TNHH SX TM XNK BASA MEKONG

" Uy Tín, Chất Lượng, Bền Vững - Prestige, Quality, Sustainable"

Tây Khánh 2, Phường Mỹ Hoà, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Tôi có thể ủy quyền cho người khác thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền gửi tiết kiệm như nhận gốc và lãi, tái tục, tất toán sổ…? Thủ tục ủy quyền như thế nào?

Ngày đăng: Thứ 3 - 21:22 13/10/2020

Trả lời:

Khách hàng có thể uỷ quyền cho người khác đến rút gốc/lãi từ sổ tiết kiệm, cầm cố sổ tiết kiệm hoặc toàn quyền sử dụng số tiền trên sổ tiết kiệm. Khi giao dịch, Người được uỷ quyền xuất trình các giấy tờ sau:

Sổ tiết kiệm được ủy quyền.

Giấy uỷ quyền

Giấy CMND hoặc Giấy tờ tương đương còn thời hạn hiệu lực của người được uỷ quyền.

Khách hàng có thể xác lập giấy ủy quyền có xác nhận của QTD Phú Hòa hoặc chính quyền địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền khác. Chữ ký của Khách hàng trên Giấy ủy quyền phải giống chữ ký mẫu đăng ký tại QTD Phú Hòa.